Projekty POKL

Projekty PO KL realizowanie w Łodzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 1. Edukacja zawodowa: PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2
 • Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II -  skierowany do 90 uczniów klas programowo najwyższych techników i szkół zawodowych,
 • Programista obrabiarek sterowanych numerycznie oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości - dla 48 uczniów szkół zawodowych,
 • Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe   w zawodzie technik  mechatronik - dla 72 uczniów szkół zawodowych

 

 1. Edukacja ogólna: PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2
 • Matura- pierwszy krok do kariery dla 2010 uczniów szkół zawodowych
 • Akademia młodych twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych –skierowany dla 132 uczniów szkół zawodowych

 

 1. Doradztwo zawodowe: PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1.2, Działanie 9.2
 • Wsparcie na starcie - dla 360 uczniów gimnazjów
 • Więcej umiem, więcej mogę - dla 100 uczniów szkół zawodowych
 • Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy projekt innowacyjny skierowany do 120 uczniów  i 190 osób dorosłych (nauczycieli, przedsiębiorców).

 

 1. Kształcenie nauczycieli:

PO KL Priorytet IX, Działanie 9.4

 • Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia - skierowany do 300 nauczycieli,
 • Projekt Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi-wiedzieć  i umieć wspierać -  skierowany do 120 nauczycieli