O nas

 

 Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej istnieje w strukturze Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od 2001 roku. Jego powstanie było ważnym przedsięwzięciem edukacyjnym, które ma wspierać nauczycieli w pracy z młodzieżą w zakresie edukacji europejskiej i regionalnej, oraz w  pozyskiwaniu środków unijnych na realizację  różnych zadań edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter Ośrodka obliguje do szerokiej współpracy zarówno w ramach funkcjonowania Ośrodków  i Pracowni Centrum, jak i z partnerami zewnętrznymi.

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej prowadzi działalność dotyczącą:

 • nowych modeli edukacji (także nowych modeli systemowych),
 • europejskich programów kształcenia,
 • edukacji regionalnej
 • edukacji obywatelskiej.

 

Do podstawowych zadań OEEiR należy prowadzenie usług edukacyjnych w zakresie:

 • doskonalenia nauczycieli o obszarze edukacji europejskiej, regionalnej i obywatelskiej,
 • organizacji procesu kształtowania umiejętności opracowywania aplikacji projektów międzynarodowych,
 • koordynacjiprac nad organizacją  i doskonaleniem działań Szkolnych Klubów Europejskich,
 • promocji Łodzi i Regionu Łódzkiego w środowisku edukacyjnym,
 • ukazywania wielokulturowości Łodzi i regionu,
 • tworzenia i wdrażania nowych modeli kształcenia zgodnych ze standardami europejskimi.

Na szczególna uwagę zasługuje:

 • utworzenie platformy wymiany doświadczeń i promocji działań uczniowskich w ramach funkcjonowania Szkolnych Klubów Europejskich
 • aktywne włącznie się w promowanie miasta i regionu łódzkiego
 • współpraca z przedstawicielami instytucji budujących pozytywny wizerunek naszego miasta i regionu oraz jego miejsca w Europie

W Ośrodku został utworzony punkt konsultacyjny dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie Uczenie się przez całe życie (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz Akcji eTwinning, a także zamierzających pozyskiwać środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.