Kontakt

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 33 78 wew. 351
faks: (42) 678 07 98
 

 

Kierownik Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej

Kierownik Pracowni Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej

Barbara Wrąbel

e-mail: basiawrabel@o2.pl

 

konsultanci i doradcy

Piotr Machlański - edukacja regionalna

e-mail: pmachlanski@interia.pl

Katarzyna Gostyńska - edukacja regionalna

e-mail: gostynskak@onet.eu

Barbara Muras - edukacja europejska

e-mail:basia.muras@gmail.com

 

Ewa Wiercińska - Banaszczyk

Konsultant ds. historii

e-mail: ewawiercinska1@wp.pl

tel. +48 510 526 091


 Piotr Janicki - edukacja obywatelska

e-mail: ptjanicki@gazeta.pl

 

Zapraszamy do współpracy