Projekty

Jednym z głównych zadań Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej jest wspieranie placówek oświatowych (także organizacji współpracujących z nimi) w zakresie wdrażania w procesie kształcenia uczących się modelu edukacji regionalnej i obywatelskiej oraz przygotowania aplikacji projektów w ramach programów Unii Europejskiej: Comenius, Leonardo da Vinci, eTwinning, Grundtvig, PO KL i innych.