Publikacje

Tytułsortuj malejąco Autor Rok wydania
Edukacja regionalna dla łódzkich szkół Muras Barbara (red.) 2 008r.
Historie mówione – przewodnik Piotr Machlański (opracowanie wydawnictwa), Marta Welfe (opr.), Julian Czurko (red.), Agata Zysiak (red.) 2 011r.
Ile Europy w edukacji Polsko? Czyli aktualne uwarunkowania dla edukacji europejskiej w Łodzi oraz jej efekty w 2011 roku Barbara Muras 2 012r.
Jak doskonalić szkolny system kształcenia obywatelskiego, wprowadzając treści o korupcji? Muras Barbara 2 006r.
Lider Szkolnego Klubu Europejskiego, w: Lider w edukacji Muras Barbara, Moos Janusz (red.) 2 010r.
Lider Szkolnego Klubu Europejskiego, w: Lider w edukacji Muras Barbara, Moos Janusz (red.) 2 010r.
Moje doświadczenia z edukacją europejską Muras Barbara (red.) 2 004r.
Muzeum Miasta Łodzi dla edukacji – Galeria Mistrzów Polskich Piotr Machlański (red.), Janusz Moos (red.) 2 011r.
Projekty Innowacyjne Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, w: Wybrane projekty Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Muras Barbara, Moos Jsnusz (red.) 2 009r.
Serce Łodzi - historia i współczesność Piotr Machlański (red.) 2 013r.
Szkolny klub europejski w Gimnazjum 31 w kontekście historycznym dotyczącym działalności Szkolnych Klubów Europejskich w Polsce na przykładzie Łodzi, w: Innowacje pedagogiczne w praktyce edukacyjnej Muras Barbara, Moos Janusz (red.) 2 006r.
Łódź, nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację regionalną, czyli diagnoza-problem i rozwiązania) Muras Barbara (red.) 2 007r.
Łódź, nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację regionalną, czyli diagnoza-problem i rozwiązania) Muras Barbara (red.) 2 007r.
Łódzkie na weekend Piotr Machlański (red.) 2 013r.