Szybkie informacje

Treść
Szybka Informacja nr 31 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ HISTORYCZNĄ, EUROPEJSKĄ, REGIONALNĄ I OBYWATELSKĄ
Szybka informacja nr 367 Projekt animacyjno-edukacyjny NASZA SZAFA
szybka Informacja nr 363 Mądrzy i kulturalni w środku Polski Edukacja regionalna dla nauczycieli
Szybka Informacja 377 PROGRAM ERASMUS+
Szybka Informacja nr 322 Łódzkie rody fabrykanckie Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Szybka informacja nr 317 Poznajemy łódzkie nekropolie Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Szybka Informacja nr 272 KONKURS O SZKODLIWOŚCI KORUPCJI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Publicznym Gimnazjum Nr 43 w Łodzi zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w jubileuszowej V edycji konkursu O szkodliwości korupcji, którego finał odbędzie się 27 marca 2014 o godz. 13.00 w gmachu Gimnazjum 43 w Łodzi.
Szybka Informacja nr 223

Seminarium „Prawo a szkolny system edukacji”
 

Szybka Informacja nr 332

SEMINARIUM: KIEDY POMAGAĆ,  KIEDY INTERWENIOWAĆ?

 

Szybka Informacja nr 307 JAK ZACZYNA SIĘ POMAGANIE? Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wszystkich typów szkół

Strony