Aktualności

"Haftowany kolaż rewolucyjny" - wernisaż i warsztaty haftu

Haftowany kolaż rewolucyjny od 12 lipca w Fabryce Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

Regionalizm na wyciągnięcie ręki

Serdecznie zapraszamy na zajęcia wakacyjne z Regionalizmem

Pokaz filmowy jak za dawnych lat...

15 maja odbędzie się pokaz szczególny. Przy akompaniamencie fortepianowym Tomasza Betki zaprezentowany zostanie niemy film zawierający unikatowe obrazy polskich miast – w tym Wilna, Lwowa, Krakowa i Łodzi – uwiecznione 9 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na taśmie 35 mm, które za Oceanem przetrwały okres II wojny światowej, a dziś, odnalezione i poddane konserwacji w pracowniach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej – po raz pierwszy obejrzeć będzie można w Łodzi.

W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki

Wszystkich, którzy realizują projekty związane z Rokiem Moniuszki i innych zainteresowanych zapraszamy na Plac Dąbrowskiego w Łodzi na plenerowy koncert .

Niestraszny Straszny Dwór | Stanisław Moniuszko | 05.05.2019 | godz. 20:30 |
| WSTĘP WOLNY |

KURS Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP zaprasza wszystkich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na kurs: Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

Program kursu dotyczy:

- projektowania pracy dydaktycznej – podstawa programowa, program, plan pracy, scenariusze zajęć, ewaluacja,

- metod i technik aktywizujących pracę uczniów oraz rozwijających ich kreatywność,

- pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

- edukacji regionalnej i prawnej.

II Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Anglistyczny Columbus

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Historyczno-Anglistycznym Columbus organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 109 pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Regulamin i wszystkie informacje szczegółowe w załącznikach.

56. ŁÓDZKI RAJD PAMIĘCI

Koło Przewodników PTTK im. Rajmunda Rembielińskiego, Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w 110 roku działania Łódzkiego Oddziału PTK-PTT-PTTK mają zaszczyt zaprosić na 56. ŁÓDZKI RAJD PAMIĘCI 19 stycznia 2019 r. Łódź w wojnie 1939-1945

Życzenia

Mistrz Wiedzy Starożytnej - konkurs dla klas V-VIII

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego z klas V-VIII do udziału w Konkursie Historycznym Mistrz Wiedzy Starożytnej.
Przedmiotem oceny konkursowej są wybrane zagadnienia z historii starożytnej zgodne z podstawą programową i zalecaną literaturą.
Szczegóły dotyczące zasad organizacji i przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu (w załączniku). Organizator konkursu Ewa Wiercińska-Banaszczyk

Łódzkie drogi do niepodległości

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium "Łódzkie drogi do niepodległości"

W programie seminarium wystąpienia:
- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu
przedstawiania historii
- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski
w regionie łódzkim
- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej
Archiwum Państwowego w Łodzi

Strony

Subscribe to OEEiR RSS