Aktualności

KURS Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP zaprasza wszystkich nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na kurs: Historia i WOS – nowocześnie i efektywnie

Program kursu dotyczy:

- projektowania pracy dydaktycznej – podstawa programowa, program, plan pracy, scenariusze zajęć, ewaluacja,

- metod i technik aktywizujących pracę uczniów oraz rozwijających ich kreatywność,

- pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

- edukacji regionalnej i prawnej.

II Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Anglistyczny Columbus

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Historyczno-Anglistycznym Columbus organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 109 pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Regulamin i wszystkie informacje szczegółowe w załącznikach.

56. ŁÓDZKI RAJD PAMIĘCI

Koło Przewodników PTTK im. Rajmunda Rembielińskiego, Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w 110 roku działania Łódzkiego Oddziału PTK-PTT-PTTK mają zaszczyt zaprosić na 56. ŁÓDZKI RAJD PAMIĘCI 19 stycznia 2019 r. Łódź w wojnie 1939-1945

Życzenia

Mistrz Wiedzy Starożytnej - konkurs dla klas V-VIII

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego z klas V-VIII do udziału w Konkursie Historycznym Mistrz Wiedzy Starożytnej.
Przedmiotem oceny konkursowej są wybrane zagadnienia z historii starożytnej zgodne z podstawą programową i zalecaną literaturą.
Szczegóły dotyczące zasad organizacji i przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu (w załączniku). Organizator konkursu Ewa Wiercińska-Banaszczyk

Łódzkie drogi do niepodległości

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na seminarium "Łódzkie drogi do niepodległości"

W programie seminarium wystąpienia:
- P. prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej na temat rekonstrukcji historycznej jako sposobu
przedstawiania historii
- P. dr Piotra Machlańskiego ukazujące miejsca i bohaterów walki o niepodległość Polski
w regionie łódzkim
- P. kustosz Elżbiety Czajki poświęcone zasobom archiwalnym oraz ofercie edukacyjnej
Archiwum Państwowego w Łodzi

XXVI Rajd Mikołajkowy

Już teraz zapraszamy do udziału w Rajdzie Mikołajkowym, który odbędzie się 8 grudnia 2018

XXIX Rajd 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

W imieniu organizatorów Oddziału Łódzkiego PTTK im. J. Czeraszkiewicza, Klubu Turystów Pieszych „Salamandra” oraz Klubu Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera zapraszamy do udziału w XXIX Rajdzie 28 Pułku Strzelców Kaniowskich już 10 listopada 2018 r. Razem świętujmy 100lecie Odzyskanie Niepodległości. Na mecie będzie możliwość obejrzenia wystawy zdjęć poświęconej Odzyskaniu Niepodległości i 28 PSK, a także wysłuchania pieśni wojskowych. REGULAMIN W ZAŁĄCZENIU

Łódzkie drogi do niepodległości - wykłady i prelekcje

Redakcja Kwartalnika Krajoznawczego RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik” zaprasza na wykłady i prelekcje towarzyszące wydaniu najnowszego numeru naszego czasopisma.

XXIV kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich chętnych do włączenia się w coroczną akcję na rzecz ratowania zabytków.
Kwestę od kilkunastu lat organizuje Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
Zapraszam wszystkich do wspólnego spotkania i poprzez zbiórkę pieniędzy, które są darem serca, wspierania odbudowy zabytków Starego Cmentarza oraz zachowania tożsamości dla przyszłych pokoleń.
W załączeniu regulamin akcji i karta zgłoszenia.

Strony

Subscribe to OEEiR RSS