Edukacja Obywatelska

Głównym realizatorem edukacji obywatelskiej powinna być szkoła. Kształtowanie młodych osób w zgodzie z wartościami takimi jak równość, solidarność, aktywność społeczna, tolerancja itp. Jest podstawą budowy demokratycznego, obywatelskiego społeczeństwa.

Nasze społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy będą umieli aktywnie i z zaangażowaniem współkształtować rzeczywistość społeczną. Świadomość swoich praw, umiejętność dyskusji, krytycznego myślenia, współdziałania i rozwiązywania konfliktów są kompetencjami niezwykle istotnymi we współczesnym świecie.

Szkoła jest przestrzenią która powinna urzeczywistniać ideały i wartości demokratyczne. Zapewniając systematyczne i profesjonalne przekazywanie wiedzy oraz będąc naturalnym środowiskiem w której nabywamy umiejętności społecznych, kulturowych i życiowych, szkołaaby odnieść sukces i nadążać za światem – musi być ucieleśnieniem zasad realizowanych w edukacji obywatelskiej.

W zakresie edukacji obywatelskiej Ośrodek współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją im.Augustine’a Jeana Fresnela  a także wdraża  do szkół  Profilaktyczny Program Edukacyjny o Zapobieganiu Korupcji opracowany przez liderów Ośrodka.

W Ośrodku zajmujemy się również jednym z nurtów edukacji obywatelskiej polegającym na udziale środowisk społecznych w kształtowaniu ustroju oświaty. Strategicznym celem tych działań jest powszechne wdrożenie w polskim systemie edukacji społecznych jego organów: rad szkół na poziomie placówek oświatowych i rad oświatowych przy jednostkach samorządu terytorialnego (JST).