Zróbmy sobie quest!

Zróbmy sobie quest! Zapraszamy nauczycieli, edukatorów oraz pracowników instytucji kultury, a także studentów i absolwentów studiów humanistycznych do udziału w cyklu 3 warsztatów poświęconych zasadom konstruowania i procesowi tworzenia questów. Na cykl ten złożą się: zajęcia w terenie – przejście przykładowego questu z uwzględnieniem objaśnienia procesu tworzenia tego typu materiałów, warsztaty praktyczne z tworzenia rymowanych opisów konkretnych fragmentów tras oraz ponowna praca w terenie – sprawdzenie poprawności topograficznej, merytorycznej oraz atrakcyjności dramaturgicznej opracowanych tras. Warsztaty te poprowadzi konsultant z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego specjalizujący się w questingu. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające poszerzenie kompetencji zawodowych o umiejętność tworzenia questów. Terminy spotkań: 14, 23 i 29 maja 2018 r. w godzinach 15.30-18.00. Miejsce zajęć: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi (al. Wyszyńskiego 86). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia należy kierować na adres: gabinetfilmowy@op.pl Organizatorami warsztatów są: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” w partnerstwie z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Warsztaty realizowane są one w ramach projektu „Łódzkie quest filmowy” Zadanie „Łódzki quest filmowy” jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.