XXV RAJD POWITANIE WIOSNY – 18.03.2017 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza Klub Turystów Górskich "KOSÓWKA" zapraszają na XXV RAJD POWITANIE WIOSNY – 18.03.2017 r. Regulamin Kierownik rajdu – Henryka Detyniecka tel. 695 481 976 Referat weryfikacyjny OTP – Wojciech Detyniecki Kierownik mety – Elżbieta Korczak Kierownicy tras: trasa I – Adam Sulikowski trasa II trasa III – – Bogusław Grzywiński Włodzimierz Rakowiecki 1. Organizatorem rajdu "Powitanie Wiosny 2017" jest Klub Turystów Górskich "Kosówka". Rajd odbędzie się w sobotę 18 marca 2017 roku. Spotkanie uczestników z wszystkich tras rajdu, połączone z Konkursem na najciekawszą kukłę Marzanny - symbolizującą zimę, odbędzie się przy wiacie turystycznej lub na terenie gimnazjum im. Wł. Reymonta w Wiączyniu Dolnym. 2. Kierownictwo rajdu ogłasza konkurs na najciekawszą kukłę Marzanny. Wyboru dokona jury pod przewodnictwem prezesa KTG "Kosówka". Organizatorzy mają nadzieję, że każda drużyna przygotuje kukłę Marzanny i będzie z nią wędrowała. 3. Rajd ma charakter popularno-naukowy, dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn (min. 7 osób), jak również zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd jedynie wg zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). 4. Pisemne zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, koła itp.), będą przyjmowane wraz z opłatą za uczestnictwo w biurze Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK, przy ul. Wigury 12a, pok.105 na I piętrze, tel. 42 636 15 09 lub na konto nr: 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001 w dniach 13-16 marca w godzinach 1100 - 16 00 tj. od poniedziałku do czwartku włącznie. UWAGA: przy wpłatach w piątek 17.03. i w sobotę 18.03. organizator nie gwarantuje otrzymania znaczka rajdowego i poczęstunku w dniu rajdu. Znaczek będzie można odebrać w biurze Oddziału od dnia 27 marca. Opiekunowie drużyn (min. 7 osób), zaakceptowani przez szkołę nie wnoszą opłaty za uczestnictwo i otrzymują pełne świadczenia jak inni uczestnicy. 5. Koszt uczestnictwa wynosi: 6 zł - dla kadry PTTK i posiadaczy odznak honorowych PTTK oraz dla młodzieży szkolnej posiadającej członkostwo PTTK i składki opłacone za 2016/17 rok. 7 zł - dla członków PTTK (o ile okażą się ważną legitymacją ze składkami opłaconymi za 2016/17 rok) i młodzieży szkolnej nie zrzeszonej w PTTK. 8 zł - dla pozostałych uczestników. Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego PTTK (tylko do czwartku 16.03.2017 r.). Numer konta 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001 6. Uczestnicy rajdu otrzymają w ramach kosztów uczestnictwa: a. kilka godzin wspaniałego, czynnego wypoczynku i miłych wrażeń, b. na starcie - znaczek rajdowy, opis trasy wraz z mapką (dla drużyny), potwierdzenie zdobytych punktów na odznakę OTP, Siedmiomilowe Buty, potwierdzenie do innych odznak wg indywidualnych potrzeb. Ze względów organizacyjnych nie zapewniamy ciepłej herbaty na mecie. 7. Realizacja wymienionych świadczeń materialnych nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty oraz stawieniu się na starcie i mecie rajdu w wyznaczonym czasie. Od tej zasady kierownictwo rajdu nie będzie odstępować ani rozpatrywać żadnych wniosków o uwzględnienie okoliczności wyjątkowych w celu zaliczenia rajdu lub zwrotu kosztów uczestnictwa. 8. Uczestników rajdu obowiązuje znajomość regulaminu, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy nie będą dodatkowo ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu lub na osobie uczestnika. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu Rajdu. Za przejazdy komunikacją miejską na start i z powrotem uczestnicy płacą sami. PROGRAM RAJDU 1. Przejście proponowanych wybranych tras z kukłą Marzanny. 2. Na mecie poczęstunek od godz.13:15 do godz.14:15. 3. O godz. 14:00 rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawszą kukłę Marzanny dla uczestników TRAS I, II i III (nagroda i dyplom). 4. Powrót komunikacją miejską do domu. Następny rajd: 1 kwietnia – XXVII RAJD PAMIĘCI NARODOWEJ 20 maja – VII Rajd „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą” Uczestnikom życzymy słonecznej pogody, miłych wrażeń turystycznych i dobrego wypoczynku Kierownictwo Rajdu Trasy rajdu Nr Rodzaj Długość Przebieg trasy I Piesza Ok.10,5 km Start: przystanek MPK w Andrespolu godz. 10:20 Dojazd: autobus 82 z Wydawniczej odjazd 9.37 META: Wiączyń Dolny 18 (wiata turystyczna lub Gimnazjum im. Wł. Reymonta) II Piesza Ok. 7,5 km Start: przystanek MPK w Andrespolu godz. 11:40 Dojazd: autobus 82 z Wydawniczej odjazd 10.49 META: Wiączyń Dolny 18 (wiata turystyczna lub Gimnazjum im. Wł. Reymonta) III Piesza Ok. 6,0km Start: przystanek MPK Pomorska - Frezjowa godz. 11:40 Dojazd: autobus 54A z Wydawniczej odjazd 11.06 META: Wiączyń Dolny 18 (wiata turystyczna lub Gimnazjum im. Wł. Reymonta)