FERIE ZIMOWE 2018 W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH - BEZPŁATNA OFERTA EDUKACYJNA !!!

FERIE ZIMOWE 2018 - BEZPŁATNA OFERTA EDUKACYJNA !!! Moc wrażeń na ferie zimowe 2018 !!! Zapraszamy na Gdańską 13 Przygoda z Historią Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie dzieci, młodzież szkolną i całe rodziny do spędzenia niezapomnianych ferii zimowych w Muzeum. Dobra zabawa gwarantowana. Wydarzenia specjalne !!! Dzień z Rycerzami 01.02.2018 r. Celem organizacji wydarzenia jest poznanie życia średniowiecznego rycerza. Podczas pokazu zostaną omówione elementy zbroi i broni średniowiecznej w teorii i praktyce. Każdy element będzie można przymierzyć. Uczestnicy pokazu będą mogli również poćwiczyć umiejętności władania bronią i obejrzeć krótki pokaz Walki Rycerskiej. A na koniec Walka z Mitami - Czyli jakie to średniowiecze naprawdę było. UWAGA !!! w podanym terminie odbędą się trzy żywe lekcje historii o godz. 9.30, 11.00 i 12.30. W jednym spotkaniu nie może brać udziału więcej niż 60 osób. Pokazy edukacyjne : „Jak zostać Panem Wołodyjowskim” 06.02.2018 r. Pokazy z udziałem specjalnego gościa Antoniego Olbrychskiego. Celem organizacji tego wydarzenia jest przybliżenie młodzieży dawnych tradycji związanych z szermierką, a będzie to możliwe poprzez uczestnictwo w pokazie edukacyjnym, podczas którego zaprezentowane zostaną elementy szermierki historycznej. Pokazowi szermierki historycznej będzie towarzyszyła krótka prelekcja i zadania. UWAGA !!! w podanym terminie odbędą się dwa pokazy o godz. 10.00 i 11.30 W jednym spotkaniu nie może brać udziału więcej niż 60 osób. Przez całe ferie w godz. 9.00-15.00 do wyboru następujące zajęcia: (UWAGA !!! wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie się oraz zarezerwowanie konkretnych zajęć i terminu) Nowości: Okna Historii (warsztaty) Dzieci pracują w 4 grupach. Losują ilustracje przestawiające wybrane wydarzenia historyczne. Na bazie dostarczonych informacji mają wymyślić, krótkie scenki przedstawiające dane wydarzenie a pozostali mają przyporządkować do trwającej scenki podpisy i ilustracje tak by uzupełnić treści z „przedstawienia”. Do danej scenki dzieci tworzą własne dekoracje lub przebrania. Czas trwania: ok. 60-75 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 Medale (warsztaty) Na bazie eksponatów zgromadzonych na wystawach Muzeum, dzieci będą odwzorowywać wybrany medal w masie solnej. Czas trwania: ok. 60-75 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 oraz Niedźwiedź Wojtek – żołnierz II Korpusu Polskiego (lekcja historii z elementami zabawy i warsztatów) Celem zajęć jest pokazanie historii niezwykłego niedźwiedzia, który został żołnierzem II Korpusu Polskiego w stopniu kaprala. Uczestnicy zajęć poprzez odkrywanie, naukę i zabawę poznają historię Wojtka - PRAWDZIWEGO ŻOŁNIERZA!!!. Czas trwania: ok. 60-75 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 Malowanki Historyczne (warsztaty) Grupy zwiedzające nasze Muzeum będą mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanych malowanek historycznych związanych z eksponatami znajdującymi się na wystawach. Kolorowaniu malowanek towarzyszyć będzie dodatkowe zadanie oraz zwiedzanie wystaw. Czas trwania: 45-60 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 Dzień z Tadeuszem Kościuszko (lekcja historii z elementami warsztatów) Pod tematem tych zajęć kryje się spotkanie z postacią Tadeusza Kościuszko, który miał swój udział w kreowaniu postaw patriotycznych: W czasie takich zajęć możemy poznać przyczyny, dla których ta a nie inne postać zasłużyła na miano bohatera narodowego. Czas trwania: ok. 60-75 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 Odszukaj artefakt (zabawa) Zabawa ma charakter drużynowy. Zadanie polega na zlokalizowaniu i właściwym opisaniu poszukiwanego na ekspozycji przedmiotu. Uczestnicy zabawy poruszają się po historii i realiach polski pod zaborami i w okresie I wojny światowej. Czas trwania: około 45-60 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 Wokół życia rycerza (warsztaty + pogadanka) W czasie krótkiej 20 minutowej opowieści, uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z kulturą rycerską. Opowieść jest uzupełniona zadaniami warsztatowymi do wykonania. Czas trwania: około 45-60 minut Miejsce: główna siedziba Muzeum ul. Gdańska 13 Prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub e-mailowe grup dzieci oraz indywidualnych osób minimum dwa dni przed planowaną wizytą. Grupa zorganizowana nie może być większa niż 30 osób. Zajęcia odbywają się w siedzibie głównej Muzeum, ul. Gdańskiej 13 Przez ferie zajęcia są bezpłatne !!! e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl tel. 42 632 71 12 Dział Edukacyjny – telefoniczne zapisy pn.-czw. w godz. 8.00-15.30 Kamila Lutek - Urbaniak