Zapraszamy na 55 Łódzki Rajd Pamięci. „Rok 1918“

Zapraszamy na 55 Łódzki Rajd Pamięci. „Rok 1918“ Klub „Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego“, OŁ PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zapraszają na 55 Łódzki Rajd Pamięci 20.01.2018r. Regulamin Rajdu 55 Łódzki Rajd Pamięci jest kontynuacją Rajdu Pamięci Radogoszcz. Przy nieco zmienionej nazwie w kolejnych latach uczestnicy będą poznawali różne miejsca związane z bohaterstwem i martyrologią naszych przodków. Tym razem rajd związany będzie z setną rocznicą odzyskania niepodległości. I. Obsługa rajdu Kierownik Rajdu - Patrycja Czudak Kierownictwo trasy I - Agnieszka Kołacz, Marek Kołacz Kierownictwo trasy II - Sławomir Kwiatkowski Kierownik mety - Bolesław Wojciechowski Obsługę rajdu stanowić będą przewodnicy łódzcy. II. Cele Rajdu: 1. Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo. 2. Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów łódzkich szkół i placówek. 3. Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK. 4. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK 5. Zapoznanie uczestników Rajdu z ważnymi wydarzeniami z historii naszego miasta i regionu. 6. Zapalenie ognia pamięci i złożenie hołdu poległym i pomordowanym. III. Program rajdu. Zbiórka i meta - Start uczestników w miejscach i o godzinach wyznaczonych dla poszczególnych tras w dniu 20.01.2018. Meta rajdu w – Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13 czynna w godzinach 11.00 – 14.30, gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia IV. Trasy rajdu Trasa I. III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46– ul. Romualda Traugutta, Dom Pomnik J. Piłsudskiego – Archikatedra św. Stanisława Kostki -Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. ul. Gdańska 13 (meta). Długość trasy ok. 7 km. Start w godz. 9.00 – 9.30 Trasa II – Skrzyżowanie ul. Gdańska z ul. A. Struga – Pl. B. Sałacińskiego – ul. Rewolucji 1905 r. – Plac Wolności – Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ul. Gdańska 13 (meta). Długość trasy ok. 6,5 km. Start w godz. 10.00 – 10.30 V. Warunki uczestnictwa: 1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych. 2. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać, imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.). 3. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 15-18.01.2018 r. od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00- 16.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42-636-87-64. (W przypadku zgłoszeń telefonicznych, opłaty dokonywane będą na Starcie Rajdu. Zgłoszenia będą przyjmowane także w piątek 19.01.2018 r. i na starcie imprezy w dniu 20.01.2018r.. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn. 19 i 20 stycznia organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.) Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a. Numer konta: 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001 4. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb. VI. Opłaty za udział w rajdzie. Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za 2016 / 2017.) 6,- zł Członkowie PTTK (opłacona składka za 2016 / 2017) i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK 7,- zł Pozostali 8,- zł Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 10 uczestników), zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy. W przypadku nie zgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane. VII. Informacje dodatkowe. Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu. Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń - Życzy Obsługa Rajdu