VIII Rajd „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą”

Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
we współpracy z
ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich
zapraszają na
VIII Rajd „Rowerem i pieszo
Wzniesienia Łódzkie cieszą”

19 maja 2018 r.
Rajd połączony z obchodami Green Week
Regulamin Rajdu
I. Obsługa rajdu

Kierownik Rajdu – Katarzyna Krakowska
Przewodnicy na trasach – Magdalena Majda, Krystyna Rozensztrauch – Sosnowska, Adam Świć, Agata Zaborowska.

II. Cele Rajdu:
1. Wspólna wędrówka zakończona konkursem wiedzy o PKWŁ.

2. Poznawanie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich podczas czynnego wypoczynku.

3. Poszukiwanie śladów wiosny na terenie Lasu Łagiewnickiego.
4. Popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej i krajoznawstwa oraz zdobywanie odznak PTTK.

5. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w życie PTTK.
III. Program Rajdu.

Zapraszamy na kolejny rajd po Wzniesieniach Łódzkich. Proponujemy 3 trasy: 2 piesze oraz rowerową. Wszystkie trasy prowadzą dla Państwa pracownicy PKWŁ.

Zbiórka uczestników poszczególnych tras w dniu 19.05.2018r. – sobota o godzinie 9.45 (start o godz. 10.00), w siedzibie oddziału terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym w Lesie Łagiewnickim ul. Wycieczkowa 89. (dojazd- wysiąść autobusem linii 51 lub 51A do przystanku „sanatorium” przy oddziale dziecięcym szpitala chorób płuc na ul. Wycieczkowej). Meta rajdu w tym samym miejscu czynna w godz. 11.45 – 13.30. Tu wydawane będą świadczenia. Na mecie zorganizowane zostanie (przy sprzyjającej pogodzie) ognisko (kiełbaski we własnym zakresie).

Odbędzie się również konkurs wiedzy o Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Uczestnicy poszczególnych tras wędrują lub jadą z przewodnikiem w grupie słuchając opowieści o najciekawszych miejscach na trasie. Na podstawie informacji zasłyszanych na trasie rajdu, uczestnicy wypełniają karty konkursowe, które następnie wrzucają do urny na mecie. Wśród osób z prawidłowo wypełnionymi kartami rozlosowane zostaną nagrody ufundowane przez ZPKWŁ oraz przez organizatorów Green Week.. Losowanie odbędzie się o godzinie 13.00.

IV. Trasy Rajdu.

Trasa I Start godz 1000 (trasa rowerowa): Ośrodek Edukacji w Lesie Łagiewnickim, rezerwat, Skotniki, Klęk, Dobra, Modrzew, powrót do Ośrodka - długość trasy ok. 20 km.

Trasa II – Start godz. 1000: Ośrodek Edukacji w Lesie Łagiewnickim, uroczysko Wanny, dolina Łagiewniczanki, Opadówka, powrót do Ośrodka - długość trasy ok. 8 km.

Trasa III – Start godz. 1000: Ośrodek Edukacji w Lesie Łagiewnickim a następnie wokół rezerwatu Las Łagiewnicki, fragment szlaku konnego, powrót do Ośrodka - długość trasy ok.6 km.
V. Warunki uczestnictwa:

1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać: imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn zinstytucjonalizowanych - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).

2. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a, Ip, pok- 105 w dniach 14-18 maja, godz. 10.00-16.00 lub telefonicznie - (042) 636-15-09. (Zgłoszenia będą przyjmowane także w sobotę 19.05.2018 na starcie imprezy. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn. 18 maja organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.)
3. Uczestnicy otrzymają: pamiątkowy znaczek, mały poczęstunek na mecie rajdu oraz herbatę, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty, Turysta Przyrodnik oraz do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb oraz nagrodę.
VI. Opłaty za udział w rajdzie.
– Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za 2018 r.) 6 zł
– Członkowie PTTK (opłacona składka za 2018r.) i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK 7 zł
– Pozostali 8 zł

Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (1 opiekun na min. 8 uczestników) są zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty na konto: 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001
W przypadku niezgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.

VII. Informacje dodatkowe.

Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty
oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną
odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.

Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.
Przejazdy powrotne.
Autobusy linii 51 i 51 A na Plac Dąbrowskiego.

Za przejazdy komunikacją na start i z powrotem uczestnicy płacą sami.

W razie potrzeby jedna z tras zostanie poprowadzona w języku angielskim.