VII Rajd Czterech Kultur – „Kobiece wątki”

Klub „Koło Przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego“, PTTK OŁ im. Jana Czeraszkiewicza, VII Rajd Czterech Kultur – „Kobiece wątki” 15.09.2018 r. Regulamin Rajdu Po raz siódmy łódzcy przewodnicy zapraszają na Rajd 4 Kultur! Tym razem, z okazji 100 rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych - 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu na płeć. Dlatego rok 2018 ustanowiony został rokiem Praw Kobiet, a trasy rajdu poprowadzą poprzez miejsca związane z "Kobiecymi Wątkami". W wyznaczonych punktach na trasie na uczestników rajdu czekać będą przewodnicy PTTK. Opowiedzą oni zarówno o słynnych kobietach w naszym mieście . W tym roku 4 trasy! I. Obsługa rajdu: Komandor Rajdu - Bolesław Wojciechowski Kierownictwo trasy I - Anna Muszyńska, Łukasz Pastusiak Kierownictwo trasy II - Cezary Kanar, Marek Fontański Kierownictwo trasy III - Bogusia Kucharska, Kierownictwo trasy IV - Patrycja Czudak, Anna Drzewiecka Obsługę Rajdu stanowią przewodnicy naszego Klubu. II. Cele Rajdu: 1. Poznawanie Łodzi z nawiązaniem do jej wielokulturowości i ukazanie jej jako miasta atrakcyjnego turystycznie i krajoznawczo. 2. Realizacja zadań edukacji regionalnej wśród uczących się z wszystkich typów łódzkich szkół i placówek. 3. Zachęcenie do zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK. 4. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK 5. Zapoznanie uczestników Rajdu z filmowym dziedzictwem Łodzi III. Program rajdu. Zbiórka i start - w wyznaczonych miejscach i godzinach określonej dla każdej z tras. Meta rajdu będzie czynna w godzinach 10:30 – 15:00., gdzie wydawane będą potwierdzenia zdobytych punktów na odznaki oraz inne świadczenia. IV. Trasy rajdu Trasa I. – Start w godz. 8:15 – 8:45 ASP (główne wejście od ul. Wojska Polskiego przy schodach) - Park Ocalałych - Park Helenów - Północna/Sterlinga - Pomorska – Zacisze - Pomorska - Wschodnia - Plac Wolności - Piotrkowska - Włókiennicza - Narutowicza – Piotrkowska - Pasaż Rubinsteina – Moniuszki 4 YMCA (META) ok. 6 km Trasa II. Start w godz. 8:30 – 9:00 Zgierska 123 – Wspólna – Łagiewnicka – Pl. Kościelny – Jakuba – Franciszkańska – Kilińskiego – Włókiennicza – Wschodnia – Sienkiewicza - Moniuszki 4 YMCA (META) ok. 6 km Trasa III. Start w godz. 8:45 – 9:15 Al. Ks. Wyszyńskiego (pomnik) – Bratysławska – „Femina” – Dw. Łódź-Kaliska – Kopernika – Łąkowa - Skłodowskiej-Curie – Skwer Ireny Tuwim – Struga Pasaż Rubinsteina - Moniuszki 4 YMCA (META) ok. 7 km Trasa IV. Start w godz. 9:00 – 9:30 Al. Piłsudskiego (przy stadionie Widzewa) – ul. Niciarniana – Park Baden-Powella – Park 3 Maja – Małachowskiego – Krzywickiego – Zelwerowicza – Narutowicza – Knychalskiego – Dw. Łódź-Fabryczna – Kilińskiego – Traugutta – Sienkiewicza - Moniuszki 4 YMCA (META) ok. 7 km V. Warunki uczestnictwa: 1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. 2. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać, imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.). 3. Pisemne zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK , ul. Wigury 12a, I p., pok. 105 w dniach 10 - 13.09.2018r. od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00- 16.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42-636-87-64. (Nie ma możliwości przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w piątek 14.09.2018r. oraz na starcie rajdu 15.09.2018.) 4. Uczestnicy otrzymają: opis trasy o charakterze krajoznawczym, pamiątkowy znaczek, poczęstunek, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty i potwierdzenia do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb. VI. Opłaty za udział w rajdzie. W tym roku, wyjątkowo, udział w Rajdzie jest BEZPŁATNY bowiem jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu VII. Informacje dodatkowe. Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu rajdu. Słonecznej pogody, dobrego wypoczynku oraz wielu miłych wrażeń - Życzy Obsługa Rajdu Zapraszamy na następne imprezy: 1. 29 września 2018 – Rajd Najmłodszych 2. 20 października – 57 Rajd Jesień Pieszych