REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY PROGRAMU ERASMUS+

Od czerwca 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działa Regionalny Punkt Informacyjny największego unijnego programu edukacyjnego – Erasmus+. Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+. Zadaniem Punktu jest udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji programów, doradzanie, oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych związanych z aplikowaniem.
Od września 2018 r. Punkt Informacyjny będzie czynny w każdy czwartek w godzinach 12.00 – 16.00, pokój 301.
Planowane terminy spotkań informacyjnych:
27 września 2018 r. godz. 14.00 – 19.00
14 listopada 2018 r. godz. 14.00 – 19.00
30 stycznia 2018 r. godz. 14.00 – 19.00
Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 210.
Kontakt:
tel. 42 678 33 78
Konsultanci: Barbara Wrąbel, Anna Koludo
Miejsce:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Łódź, ul. Kopcińskiego 29, pokój 301, 304, III p.