PODSUMOWANIE PROJEKTU "BETTER TEACHER" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 172 IM. PROF. STEFANA BANACHA W ŁODZI

PODSUMOWANIE PROJEKTU "BETTER TEACHER" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 172 IM. PROF. STEFANA BANACHA W ŁODZI Jako, że współczesny świat stawia przed edukacją wiele wyzwań związanych ze wszechobecną globalizacją, procesami integracji europejskiej oraz współpracą międzynarodową znajomość języków obcych jest kluczową kompetencją, jaką powinien posiadać współczesny, nowoczesny, skuteczny nauczyciel. Brak lub niskie kompetencje w tej dziedzinie są jedną z głównych barier, która uniemożliwia nauczycielom uczestniczenie w zagranicznych szkoleniach, projektach edukacyjnych, a także nawiązanie współpracy ze szkołami zagranicznymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. W związku z tym zachodzi konieczność doskonalenia językowego naszych nauczycieli, tak aby poszerzyć ich kompetencje językowe. Jednocześnie zachodzi konieczność, aby nauczyciele języków obcych podnosili swoje kwalifikacje, "odświeżali" posiadane wiadomości i zapoznawali się z nowinkami z dziedziny metodyki nauczania ich przedmiotów. W listopadzie 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu "Better Teacher"- Mobilność kadry edukacji szkolnej, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 86,008,09 Euro z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Akcji KA1 programu Erasmus+. Cele jakie sobie założyliśmy były ściśle powiązane z potrzebami i nauczycieli naszej szkoły i były to przede wszystkim: podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, oraz pogłębienie wiedzy na temat opracowywania i wdrażania projektów edukacyjnych poprzez udział w zagranicznych kursach i szkoleniach. W ramach realizacji projektu pięciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w dwóch kursach językowych: "English for Teachers A2/B1"oraz "Erasmus+ General English Language Training" (nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, języka polskiego i historii), oraz w dwóch kursach metodycznych: "English and Culture- Methodology of Culture for the Teachers of English", oraz "ELT Methodology Course for ESOL Teachers"( nauczyciele języka angielskiego), a także w kursie zarządzania projektami UE- "Efficient and Effective Project Management for EU Funded Project" (koordynator i dyrektor szkoły). Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły (https://sp172lodz.edupage.org), gdzie znajdują się szczegółowe informacje dot. zrealizowanego projektu, oraz pomysły na ciekawe lekcje, a także na nasze strony na facebook'u ( www.facebook.com/BetterTeacher) i na blogu (www.betterteacher-sp172.e-blogi.pl), gdzie znajdują się relacje z naszych kursów. Anna Roszkowska- koordynator projektu