Historia kłuje w stopy

Z wielką przyjemnością zapraszamy uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału w projekcie HISTORIA KŁUJE W STOPY.
Zadanie polega na pracy zespołowej. Wystarczy zaprezentować miejsce znajdujące się w okolicy szkoły związane z walką Polaków o niepodległość naszego kraju. Może to być również miejsce nieoznaczone, o którym uczniowie uzyskają informacje z publikacji książkowych lub prasowych lub też z relacji słownych „świadków historii”.

Prezentacje należy dostarczyć należy przesłać na adres blangner@wckp.lodz.pl do dnia 25 maja 2018r.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

ZAPRASZAMY