28 Rajd Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich "Dzieci Łodzi"

Oddział Łódzki PTTK im. J. Czeraszkiewicza Klub Turystów Pieszych „Salamandra” Klub Turystów Kolarzy im. Henryka Gintera Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Łodzi Zapraszają na XXVIII Rajd 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 11 listopada 2017 r. I. Obsługa rajdu Kierownik rajdu – Anna Domagalska Łabędzka Kierownik trasy pieszej – Paweł Pietkowski (tel. 662-144-391) Kierownicy trasy kolarskiej – Bogdan Krupiński, Wiesław Grabowski Obsługa mety – członkowie Klubu Turystów Kolarzy II. Cele Rajdu: 1. Poznawanie okolic naszego miasta, uroku barw późnej jesieni i miejsc związanych z walkami 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 2. Uczczenie pamięci bojowników o niepodległość Polski. 3. Popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa oraz zdobywanie odznak PTTK, 4. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w działalność PTTK. 5. Czynny wypoczynek na łonie natury wśród dzieci i młodzieży szkolnej. III. Start uczestników rajdu w piątek 11 listopada 2017 roku z miejsc startowych wyznaczonych przez kierowników poszczególnych tras. IV. Zakończenie rajdu – Miejska Bibloteka Publiczna Filia nr 2 przy ul. Łagiewnickiej 118 c. Czynna w godzinach 12.00 – 15.00 Na miejscu będzie możliwość obejrzenia wystawy i zdjęć poświęconej Odzyskaniu Niepodległości i 28 PSK, a także wysłuchanie pieśni wojskowych. V. Świadczenia w ramach wpisowego - opis trasy o charakterze krajoznawczym wraz z mapką, - pamiątkowy znaczek rajdowy, - potwierdzenie punktów na OTP, Siedmiomilowe Buty, Odznakę Szlakiem 28 PSK, Odznakę Turysta-przyrodnik lub na inne wg indywidualnych potrzeb, - możliwość zakupu książeczek turystyki kwalifikowanej - poczęstunek na mecie rajdu. VI. Trasy rajdu: Trasa piesza Łagiewniki Okólna/Szpital - Smug - Radiostacja - Arturówek - Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 2 przy ul. Łagiewnickiej 118 c. START: godz. 10.00 - 10.30 Długość trasy 12 km. Trasa rowerowa: Trasa kolarska - ,,Szlakiem Marszałka Józefa Piłsudskiego'' Stary Rynek 9.00, ul. Wschodnia 19, Al. T. Kościuszki 14, ul. Traugutta 18, ul, Sienkiewicza 46, 60, ul. Gdańska 102, Dworzec Kaliski, Park Józefa Piłsudskiego, Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Łagiewnickiej 118c - 20 km VI. Warunki uczestnictwa: 1. Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. 2. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych, jeden opiekun przypadający na ośmiu podopiecznych będzie zwolniony z opłat wpisowego). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać: imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn zinstytucjonalizowanych - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.). 3. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a, Ip, pok. 105 w dniach od 2 listopada (środa) do 9 listopada (środa) br. w godz. 11.00- 17.00 lub telefonicznie na nr telefonu 42 636-87-64. W przypadku zgłoszeń telefonicznych, opłaty dokonywane będą na starcie lub mecie Rajdu. Zgłoszenia będą przyjmowane także w czwartek 9 listopada i na starcie imprezy. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dniu 9 listopada oraz na starcie imprezy organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. (Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.) Wpisowe za udział w rajdzie można również wpłacać na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a (tylko do środy 8.11.2017 roku) Numer konta: 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001 VI. Opłaty za udział w rajdzie: Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za 2017 rok.) 6,- zł Członkowie PTTK (opłacona składka za 2017 rok) i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK 7,- zł Pozostali 8,- zł Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (l opiekun na min. 8 uczestników), są zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy. W przypadku niezgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane. VII. Informacje dodatkowe. Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy. Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu. Za przejazdy komunikacją na start i powrót uczestnicy płacą sami. Zapraszamy na następne imprezy: 02.12.2017 XXVII Impreza Mikołajkowa